Sättning/Ombrytning

Sättning och ombrytning debiteras med 1200 kr i startavgift och 15 kr per färdig boksida. I priset ingår två korrekturvändor. Tillkommande arbete debiteras med 600 kr/timme.