Sättning av inlaga

Vi erbjuder sättning/ombrytning av inlagor.  Inlagens utseende betyder väldigt mycket hur boken upplevs och hur lättläst den är. Vi ser till att din inlaga blir professionellt satt. Kontakta din projektledare eller säljare för priser.
Här finns en instruktion för hur du skriver in ditt material för att sättningen ska gå smidigt.

 Ladda ner sättinstruktion (PDF)