Tjänster

Utöver tryckning och inbindning av böckerna erbjuder ScandBook kring- och tilläggstjänster, t ex:

  • sättning/ombrytning av inlaga
  • design av omslag
  • lagerhållning av omslag (för extra snabba tilltryck)
  • ibladning av foldrar
  • inplastning styckevis
  • inplastning i 5- eller 10-pack

Kontakta din säljare eller projektledare för mer information och priser.