Standardfärger

Vi har tagit fram en lista med standardfärger för Geltex, ryggfolie och kapitälband som ni kan välja.
Använd knapparna för att prova er fram till en kombination av färger som passar er.

Tänk på att färgerna inte är exakta utan varierar en hel del från skärm till skärm.


GeltexRyggfolieKapitälband