Kvalitets- och Miljöpolicy

ScandBook skall ses som en professionell strategisk bokproducent och partner i syfte att förstärka kundens varumärke och affärer.

Vi verkar för långsiktiga samarbeten med våra kunder och ser varje uppdrag som ett möjligt referensuppdrag för nya uppdrag.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som svarar upp mot kundens krav och förväntningar och levereras i rätt tid. Vi arbetar för att produkterna ska vara så skonsamma som möjligt för hälsa och miljö.

Vi verkar inom de etiska regler som gäller inom branschen samtidigt som vi uppfyller lagar, avtal och myndighetskrav inom miljöområdet.

Vi utvecklar vårt eget kvalitets- och miljöarbete genom att eftersträva ständiga förbättringar.

Alla medarbetare ska känna delaktighet i vårt kvalitets- och miljöarbete.