Integritetspolicy

Inledning och syfte

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat den här policyn för att tydliggöra hur vi arbetar för att tillvara ta dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att ge en överblick i hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi använder dem till.
Den nya dataskyddslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation) ligger till grund för våran policy. Förordningen gäller från och med 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar först och främst personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig. Vi strävar efter att inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt för ändamålet.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller affärer, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Personuppgifter behandlas endast när vi har laglig grund (för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag). Personuppgifter som lämnas in av dig kan komma att användas intern av oss eller till kommunikation och marknadsföring.

 • Nyhetsbrev
 • Tryckta utskick
 • Beställa varor
 • Leverera varor

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Befattning
 • Organisationsnummer

Dina rättigheter

Du har som person rätt till följande:

 • Tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Enligt bokföringslagen skall persondata lagras i minst 7 år så här gäller inte ”Få dina personuppgifter raderade”. Om relation mellan ScandBook och kund, prospekt eller leverantör upphör skall data raderas eller anonymiseras vid årlig revision. Vid begäran om borttagning av personuppgift skall detta ske inom 3 månader. Du kan även begära ett registerutdrag för att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

Insamling av personuppgifter

Vi för tillgång till dina personuppgifter när:

 • Du besöker oss eller på annat sätt kontaktar oss
 • Du begär en offert eller kontaktar oss via våran hemsida
 • Vi söker i offentliga register
 • Du anlitar en av våra medarbetare
 • Du anmäler dig till våra events eller seminarier
 • Du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Du svara på enkäter och undersökningar

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

För att dina personuppgifter skall behandlas på ett säkert sätt utarbetar vi regler och rutiner för detta. Vi kartlägger och specificerar vem som har tillgång till vad i våra register. Grundregeln är att man inte skall ha tillgång till mer än vad man behöver för att klara sin arbetsuppgift.

Våra säkerhetssystem och regelverk är utformade efter samma princip och skyddar mot intrång och ofrivillig förstöring av data.

Utlämning av personuppgifter

Vår grundläggande regel är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

ScandBook Holding/AB/UAB är personuppgiftsansvarig dvs ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas.

Cookies på scandbook.com

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort.
Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.

Vad har vi registrerat hos oss?

Kontakta oss för mer information