Kvalitet och Miljö

ScandBook bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. 80 procent av bokpapperet i Europa produceras i Norden. Bolagets bokpapper levereras i huvudsak från Sverige vilket gör att transporterna minimeras jämfört med om nordiska förlag väljer att lägga bokproduktionen längre söderut. I det fallet måste papperet ofta transporteras först från Norden till producenten och sedan tillbaka till förlaget.

ScandBook låter inga miljöfarliga ämnen lämna sina fabriker utan destruktion. Pappersspill och annat avfall sorteras och lämnas till återvinning.