Marknadsbeskrivning

Bokproducentmarknaden skiljer sig väsentligt från den generella tryckerimarknaden då den är stabil med relativt få producenter och höga inträdesbarriärer. Den generella tryckerimarknaden är mer konkurrensutsatt, bland annat från producenter i lågkostnadsländer.

Bokproducentmarknaden kan delas in i färgtryck respektive svartvitt tryck. Svartvitt tryck används främst till skönlitteratur medan färgtryck oftare används till teknisk litteratur, läromedel eller så kallade ”coffee table books”. I Sverige står svartvitt tryck för cirka 60 procent av alla hårdband, närmare 100 procent av alla pocketböcker samt cirka 50 procent av övriga mjukband.

Till skillnad från färgsegmentet produceras de flesta svartvita böckerna initialt i mindre serier då förlagen vill begränsa kapitalbindningen. Det är därför en konkurrensfördel att som ScandBook vara geografiskt väl positionerat med korta leveranstider till merparten av den nordiska kundbasen.

Generellt sker den svartvita produktionen närmare förlagen och konsumenterna jämfört med färgproduktionen som har längre ledtider och större upplagor. Då upplagorna är större står fraktkostnaderna för en mindre del av den totala produktionskostnaden.