Nytt år med nya utmaningar och möjligheter

Först och främst önskar vi er alla en god fortsättning på det nya året! Vi vill också passa på att tacka alla våra kunder för ett gott samarbete under 2018 som varit ett händelserikt år. Nu står vi bättre rustade än någonsin vad gäller personal, maskiner och kapacitet, både i den digitala tryckverksamheten i Falun och i offsetenheten i Klaipeda. Vi håller dessutom på med ett par projekt som vi hoppas skall förstärka våra relationer och skapa en bättre integration mellan oss och våra kunder.

Vintern har till slut tagit ett fast grepp om de nordiska länderna men vi går ju också mot ljusare tider.
Här kommer några viktiga nyheter som kan vara bra att veta.

Inlagepapper

Som de flesta säkert hört har 2018 och starten av 2019 varit ovanligt stökig vad gäller pappersråvaror. Inte bara prismässigt med många prishöjningar på massa och papper, men också kapacitetsproblem till följd av svårighet att få ut timret ur skogarna. För att underlätta tillgången av papper har vi nu valt att ta bort några kvaliteter i vårt standardsortiment. Holmen book cream/Enso creamy 70g 1,6 och 80g 1,6 samt Munken print 70g 1,8 kommer succesivt att försvinna ur vårt sortiment både i Klaipeda och Falun. I Klaipeda försvinner även Munken print 80g 1,8 och alla kvaliteter av Ensolux cream.

ScandBook byter till nya Fogra 51/52 den 4 februari

För att följa med i utvecklingen av den nya tryckstandarden sker detta byte. Skillnaden är inte stor mot den förgående Fogra 39/47 men den nya Fogra-standarden tar hänsyn till förekomsten av UV-ljus, känsliga partiklar i papper och hur människan uppfattar olika våglängder av ljus. Det har inte tagits någon hänsyn till detta innan, vilket kan ställa till problem. Nu kan vi “mäta vad vi ser och se vad vi mäter” för att uttrycka det enkelt. Mätningen görs mot andra mätvärden med ett annat ljus för att mer spegla verkligheten. Våra nuvarande provtryckspapper byts ut mot papper som klarar kraven för den nya standarden. För dig som kund så är det inte troligt att du kommer att se någon större skillnad.
Det som ni måste ta hänsyn till är att vi byter ICC profiler.

Vi byter till:
– PSOcoated_v3.icc (Bestruket papper).
– PSOuncoated_v3_FOGRA52-260.icc (Obestruket papper).
Dessa finns att ladda hem från vår hemsida.

Falun

Inom kort kommer vi att byta ut vårt produktionsdatasystem till ett modernare. I samband med detta kommer vi också att lansera en ny portal där ni som kunder får möjlighet att göra offerter, beställningar och ladda upp tryckfiler med automatisk preflight. Mer om detta när det lanseras.

Arifiq System

Tveka inte att höra av er till mig eller någon av våra duktiga medarbetare om ni behöver mer info eller hjälp med något som berör detta nyhetsbrev.
/Alf

Och sist men inte minst nåt tänkvärt om årstiden.

-Om kylan tär på dig så betänk om vi ingen vinter hade, skulle våren inte vara så angenäm. Om vi aldrig mötte motgång, skulle välståndet inte vara så välkommet.

Anne Bradstreet

Dela artikeln