Manuskript

Du skriver in ditt manus i Microsoft Word. För att sättningen ska bli enkel och effektiv tillhandahåller vi sättningsinstruktioner som vi ber dig att använda. Hämta instruktionerna här Sättinstruktion_131021