Försäljning

kristen 200x134 2

Kristen Sande Jr
Försäljning Finland och Island
Mobil
: +358 40825 3210
kristen.sande@scandbook.se

tage-sieverts-200x134

Tage Sieverts
Försäljning Danmark, Tyskland, Nederländerna, Grönland och Färöarna
Mobil: +45 40117032
tage.sieverts@scandbook.se

Joachim Hagström

Joachim Hagström
Försäljning Norge, England och Irland
+46 (0) 23 76 59 14
Mobil: +46 (0) 70 219 21 83
joachim.hagstrom@scandbook.se

Johan jansson

Johan Jansson
Försäljning Sverige
+46 (0) 23 76 59 35
Mobil: +46 (0) 70 446 04 84
johan.jansson@scandbook.se

Jurgita Mažeikienė

Jurgita Mažeikienė
Försäljning Litauen och Polen
+370 46 461116
jurgita.mazeikiene@scandbook.lt

Paulius Budrys

Paulius Budrys
Försäljning Österrike, Estland, Lettland and Schweiz
+370 46 461115
paulius.budrys@scandbook.lt