ScandBook ataskaitos pildomos laikantis dėl OMX First North reikalavimais.

Fiansinė informacija yra tik Švedų kalba. Jas galite pasiekti per Švedišką interneto puslapio variantą arba kreipkitės į ScandBook CFO platesnei informacijai.

Ketvirčio ataskaitos Švedų kalba

Metinės ataskaitos Švedų kalba