Kalender

Finansiell information från ScandBook Holding AB lämnas vid nedanstående tidpunkter kl 07:30 om inte annat anges.

25 februari 2021

ScandBooks bokslutskommuniké 2020 publiceras 25 februari 2021.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


Maj 2021
ScandBooks årsredovisning för 2020 publiceras under maj 2021.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


19 maj 2021
ScandBooks rapport för första kvartalet 2020 publiceras 19 maj 2021 kl 15:00.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


19 maj 2021
ScandBooks årsstämma 2021 kommer att hållas i Falun den 19 maj 2021 kl 15:00


27 augusti 2021
ScandBooks rapport för andra kvartalet 2021 publiceras 27 augusti 2021.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


29 oktober 2021
ScandBooks rapport för tredje kvartalet 2021 publiceras 29 oktober 2021.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.