Kalender

Finansiell information från ScandBook Holding AB lämnas vid nedanstående tidpunkter kl 07:30 om inte annat anges.

25 februari 2022

ScandBooks bokslutskommuniké 2021 publiceras 25 februari 2022.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


Maj 2022
ScandBooks årsredovisning för 2021 publiceras under maj 2022.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


23 maj 2022
ScandBooks rapport för första kvartalet 2022 publiceras 23 maj 2022 kl 15:00.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


7 juni 2022
ScandBooks årsstämma 2022 kommer att hållas i Falun den 7 juni 2022 kl 13:00


30 augusti 2022
ScandBooks rapport för andra kvartalet 2022 publiceras 30 augusti 2022.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


28 oktober 2022
ScandBooks rapport för tredje kvartalet 2022 publiceras 28 oktober 2022.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.