Affärsidé, vision och strategi

Affärsidé

ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision

ScandBooks vision är att:

  • utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

Strategi

ScandBooks strategi är att vara en ledande och oberoende samarbetspartner för bokförlag genom att:

  • vara den mest kostnadseffektiva producenten, med en tydlig miljöprofil, för såväl hård- som mjukinbundna böcker på den nordiska marknaden,
  • erbjuda sina kunder marknadens mest flexibla och effektiva leveranser,
  • successivt expandera sitt erbjudande till andra nordeuropeiska länder samt bredda produktutbudet genom både organisk tillväxt och förvärv samt
  • kontinuerligt utveckla och bredda sitt tjänsteutbud gentemot bokförlagen.

Konkurrensfördelar

  • geografiskt välpositionerat i förhållande till leverantörer och kunder vilket möjliggör korta ledtider och låga logistikkostnader
  • lägre arbetskraftskostnader generellt i Sverige och Litauen jämfört med övriga nordeuropeiska länder
  • specialiserade produktionsanläggningar
  • modern teknik, med digitaltryck och integrerade produktionslinjer
  • all efterbehandling, inkl omslagseffekter, sker i egen regi