Finansiell information

ScandBook rapporterar i enlighet med instruktioner för OMX First North.