Glad midsommar!

Bokens styrka

Bokens StyrkaDen fysiska boken har återigen visat sin styrka som historie-, fakta- och budskapsbärare.
Att en produkt, som i mångt och mycket, sett likadan ut i över 500 år, fortsatt står sig stark trots ett ökat utbud av alternativa mediabärare, tycker vi är fantastiskt. Inte minst i tider av minskade exponeringsställen av böcker p.g.a. den rådande pandemin.
Vi har också märkt ett ökat globalt intresse för våra tjänster och kan idag summera att vi är verksamma i 12 länder.

Service

Som vanligt behöver både våra maskiner och vår personal lite omsorg och återhämtning under sommaren för att klara av höstens utmaningar.
Klaipeda har begränsad kapacitet vecka 29 och vecka 30.
Falun har begränsad produktions-kapacitet vecka 25 och vecka 26. Kundtjänst vecka 29.

Miljö

Vi har under det senaste året arbetat med ett omfattande miljöprojekt som inom kort väntas göra våra verksamheter klimatneutrala. Som de flesta vet kan ni redan idag beställa era produkter klimatneutrala men då som ett separat projekt för varje titel. Att ta steget att göra våra verksamheter klimatneutrala eller rättare sagt neutraliserade är ett mycket större steg. Vi kommer inom kort med mer detaljerad information om detta arbete och vad som ligger bakom, hur det kan användas av miljöintresserade kunder, både rent praktiskt och marknadsmässigt.

Logistiska problem med råvaruförsörjningen

Det har på senaste tiden uppstått råvarubrist på vissa artiklar vi använder. I vissa fall är orsaken att logistikkedjorna inte fungerar som tänkt. Främst beroende på pandemin men även problemen i Suezkanalen. Detta har inneburit generella prishöjningar på alla våra råvaror samt förlängda leveranstider. Vi vet ej i dagsläget om detta är av tillfällig art eller mer bestående och om så är fallet kan prisjusteringar på vissa material behöva göras. Självklart kommer vi att informera om detta i god tid.

Midsommar i SverigeOch sist men inte minst hoppas vi att ni får en riktigt skön midsommar och semesterledighet!

Dela artikeln