Förläggare/Egenutgivare

Kontakta oss gärna på ett tidigt stadium och låt oss ge råd om pappersval, format etc så att boken blir optimal och kostnadseffektiv att producera.

Det är ett antal parametrar som påverkar bokens pris, som t ex:

  • Typ av bok (hårdband eller mjukband)
  • Format på inlagan (dvs sidformatet, inte satsytan)
  • Ungefärligt antal sidor (om exakta antalet är känt kan vi ge en slutoffert direkt)
  • Upplaga
  • Typ av inlagepapper (cremefärgat, std för skönlitteratur, eller vitt, std för faktalitteratur)
  • Gramvikt på inlagepapper
  • Ytbehandling av omslaget, inkl eventuella specialeffekter
  • Leveransadress

Vi behöver också veta om du avser att leverera tryckfärdigt material eller om du önskar hjälp med sättning/ombrytning och design av omslag. Allt detta kan du ange i formuläret där du begär en offert från oss.