Kvalitets- och Miljöpolicy

ScandBook skall ses som en professionell strategisk bokproducent och partner i syfte att förstärka kundens varumärke och affärer.

Vi verkar för långsiktiga samarbeten med våra kunder och ser varje uppdrag som ett möjligt referensuppdrag för nya uppdrag.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som svarar upp mot kundens krav och förväntningar och levereras i rätt tid. Vi arbetar för att produkterna ska vara så skonsamma som möjligt för hälsa och miljö.

Vi verkar inom de etiska regler som gäller inom branschen samtidigt som vi uppfyller lagar, avtal och myndighetskrav inom miljöområdet.

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra mätbara resultat inom kvalitets- och miljöområdet.

Vi mäter årligen vårt CO2-utsläpp och är sedan 2022 medlem av SBTI.

Alla medarbetare ska känna delaktighet i vårt kvalitets- och miljöarbete.