Design av omslag

Vi designar gärna ditt omslag, utifrån en skiss eller ett utkast inkl bild. Arbetet debiteras med 1.000 kr/timme och slutresultatet blir en tryckfärdig fil med korrekta ryggmått och skäranvisningar.

För ett enkelt pocketomslag kan kostnaden uppskattas till ca 3.000 kr.

För ett mer kvalificerat hårdbandsomslag blir kostnaden från 5.000 kr.

Observera att om boken är avsedd att försäljas behöver du ett ISBN-nummer. Det får du kostnadsfritt från ISBN-centralen på Kungliga Biblioteket,  http://www.kb.se/isbn-centralen

ScandBook ombesörjer kostnadsfritt den lagstadgade distributionen av 6 st pliktexemplar av den färdiga boken.