ScandBook goes green

ScandBook Goes Green!

Välkommen till det miljövänliga boktryckeriet  där våra produktionsenheter innehar miljöcertifikat såsom ISO 14 001 och FSC.

Vi använder enbart el från förnyelsebara källor som sol, vind, vatten och biobränslen.

In the heart of Sweden and at the port of Lithuania

Dela artikeln