Pressmeddelande med anledning av COVID – 19 för ScandBook Holding AB

Den pågående COVID-19 Pandemin, förväntas över tid att ha en effekt på hela den globala marknaden. ScandBook följer den pågående utvecklingen mycket noga i och med att vi i dag exporterar från Sverige och Litauen till ett tiotal olika länder och är beroende av utvecklingen på flera marknader.

Scandbook har generellt en stark finansiell ställning med betydande substansvärden i maskiner och våra produktionsfastigheter. Vidare har vi under senaste åren, enligt plan, gjort väsentliga avskrivningar och kraftigt minskat vår skuldsättningsgrad/nettoskuld genom betydande amorteringar på våra lån. Detta skapar en bra grund för ett gott kassaflöde.

Scandbook följer orderingången extra noga för att kunna förutse förändringar i beläggningen. Detta betyder, om så är fallet, att vid nedgång i beläggningen påbörjas nödvändiga korttidspermitteringar.

Dessa skall dock göras med hänsyn taget till balansen mellan efterfrågan, kapacitet och säkrade leveranser samt genomföras i enlighet med den lagstiftning och de regler som för närvarande gäller för korttidspermitteringar.

Falun den 2. april 2020


För ytterligare information vänligen kontakta:
Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com

Dela artikeln