Alf Linder

Organisationsförändring på Scandbook AB Falun

Sedan den 1/3 2017 har Alf Linder tillträtt tjänsten som platschef på Scandbook AB enhet Falun.
Alf, som tidigare varit teknisk chef, produktionschef och marknadsansvarig, kommer även fortsättningsvis att vara delaktig i och leda marknadsorganisationen,  men också ha det övergripande ansvaret för verksamhetens fortsatta framdrift.

Marknadsavdelningens (Projektledarteamets) roll kommer att förändras med mer inriktning på försäljning, offertgivande och rådgivning mot sina respektive kunder.

Paulius Juska kvarstår som VD på Scandbook AB, Scandbook UAB och Scandbook Holding AB.