Organisation och ledning

Ledande befattningshavare

Håvard Grjotheim

VD och Koncernchef

Ann-Kristin Sunnanhagen

Ekonomichef

Styrelse

  1. Odd Rune Austgulen (Ordförande)
  2. Carina Heilborn
  3. Pär Nilsson
  4. Hans Borbos (arbetstagarrepresentant)
  5. Nicklas Einarsson (arbetstagarrepresentant)