Kalender

Finansiell information från ScandBook Holding AB lämnas vid nedanstående tidpunkter kl 07:30 om inte annat anges.

21 februari 2020

ScandBooks bokslutskommuniké 2019 publiceras 21 februari 2020.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


Maj 2020
ScandBooks årsredovisning för 2019 publiceras under maj 2020.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


14 maj 2020
ScandBooks rapport för första kvartalet 2019 publiceras 14 maj 2020 kl 15:00.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


15 juni 2020
ScandBooks årsstämma 2020 kommer att hållas i Falun den 15 juni 2020 kl 13:00


28 augusti 2020
ScandBooks rapport för andra kvartalet 2020 publiceras 28 augusti 2020.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


29 oktober 2020
ScandBooks rapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 29 oktober 2020.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


25 februari 2021

ScandBooks bokslutskommuniké 2020 publiceras 25 februari 2021.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.