Kalender

Finansiell information från ScandBook Holding AB lämnas vid nedanstående tidpunkter kl 07:30 om inte annat anges.

19 februari 2019

ScandBooks bokslutskommuniké 2019 publiceras 19 februari 2019.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


April 2019
ScandBooks årsredovisning för 2018 publiceras under april 2019.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


14 maj 2019
ScandBooks  årsstämma 2019  kommer att hållas i Falun den 14 maj 2019 kl 15:00


14 maj 2019
ScandBooks rapport för första kvartalet 2019 publiceras 14 maj 2019 kl 15:00.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


29 augusti 2019
ScandBooks rapport för andra kvartalet 2019 publiceras 29 augusti 2019.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


25 oktober 2019
ScandBooks rapport för tredje kvartalet 2019 publiceras 25 oktober 2019.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.


21 februari 2020

ScandBooks bokslutskommuniké 2019 publiceras 21 februari 2020.
Rapporten går att ladda ner via vår webbplats.