Ägare

Uppdaterad senast 2019-10-21
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 30 september 2019 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
PETER GYLLENHAMMAR AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, TOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 361 583 5,4 7,5
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 144 410 2,1 3,0
ZIRKONA 103 678 1,5 2,2
THORSELL, PER ANDERS 86 037 1,3 1,8
KNUTSSON, ANDERS OLA 77 450 1,1 1,6
THORELL, JOHAN 60 150 0,9 1,3
Övriga 405 452 6,0 8,4
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant