Ägare

Uppdaterad senast 2020-07-21
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 30 juni 2020 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
PETER GYLLENHAMMAR AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, TOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 323 971 4,8 6,7
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 148 177 2,2 3,1
ZIRKONA 103 678 1,5 2,2
THORSELL, PER ANDERS 91 362 1,4 1,9
KNUTSSON, ANDERS OLA 89 374 1,3 1,9
THORELL, JOHAN 60 150 0,9 1,3
Övriga 422 048 6,3 8,8
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant