ScandBook nyheter

Försäljningsansvarig Sverige

Christina Zeijlon började hos oss på Scandbook januari 2021. Hon har lång och bred erfarenhet från den grafiska branschen främst inom försäljning, men även som projektledare, senast från BrandFactory.  Christina är friluftsmänniska och bokälskare, som alltid har flera böcker att varva med som avkoppling och för nytt lärande.

Genom detta tillskott med placering i Stockholm höjer vi servicenivån än mer.

Vi är väldigt glada att få med Christina i Scandbook-teamet.

Branschkoll.se har en artikel om detta som du kan läsa: Hon ska driva Scandbooks svenska försäljning

God Jul och Gott Nytt År!

Denna Jul och Nyårshelg kommer säkert att firas lite annorlunda för de flesta.
Många tilltänkta firanden med släkt och vänner kanske uteblir eller blir mindre än vanligt.
Vi tänkte i alla fall försöka lysa upp höstmörkret med ett lite annorlunda och kreativt julerbjudande till alla våra kunder som har fokus på miljön.

Vi erbjuder alla våra kunder, att vid en valfri sv/v bokproduktion med våra standardmaterial, få den levererad som 100% klimatneutral utan extra kostnad. D.v.s. certifierad enl. ClimateCalc samt kompenserad av Scandbook.
Detta gäller en produktion och maxupplaga om 5 000 ex.
Erbjudandet gäller en beställning t.o.m. sista januari 2021.

Och sist med inte minst hoppas vi att ni får en skön Jul och Nyårshelg samt att ni är rädda om er och sköter om varandra!

Äntligen närmar sig sommaren och nu med stormsteg!

Vi håller tummarna för att vi ska få ett bra sommarväder då de flesta av oss troligen kommer att tillbringa sin semester i sina respektive hemländer.

Ett bra alternativ kan vara att utforska sin närmiljö eller andra delar man inte besökt tidigare. Vi lever trots allt i länder med många vackra miljöer och med intressant historia.

Varför inte utforska dessa platser, som man ofta missar, till förmån för vad man tycker är mer exotiska ställen.

Men det viktigaste är att vi har hälsan och får möjlighet att ”ladda batterierna” inför höstens utmaningar.

Vi önskar alla våra kunder en trevlig midsommar och en riktigt skön semester!

Service

Med sommar brukar som vanligt semestertider också infinna sig.

Detta betyder att vi under några veckor har begränsad produktions-kapacitet när vi genomför nödvändig service på våra anläggningar.

Faluenheten genomför service under vecka 25 och 26 (15-28 juni).

Klaipedaenheten under vecka 29 och 30 (13-26 juli).

Vi kommer såklart att samarbeta mellan enheterna för att lösa dina behov så smärtfritt som möjligt.

Glad påsk!

Att skicka ut en påskhälsning i dessa tider känns lite märkligt då vi brukar skriva om att umgås med familj, släkt och vänner, att gemensamt förtära påskens läckerheter och framför allt må bra.

Att många av oss kämpar med kärvare tider råder det ingen tvekan om men vi borde också reflektera över vad som egentligen är viktigast denna helg. Att få vara frisk borde vara det viktigaste just nu. Att på ett säkert sätt ha kontakt med familj, släktingar, vänner och arbetskamrater. Att helt enkelt bry oss om varandra lite mer än vanligt, kan faktiskt göra stor skillnad för den enskilda. Att göra livet lite mera uthärdligt. Speciellt för de som lever ensamma och är i karantän.

Vissa ljusningar kan nu ses i skyn och vi hoppas verkligen att så är fallet.

Vi önskar er alla en god påskhelg och hoppas alla håller sig friska, krya och vid gott mod!

Pressmeddelande med anledning av COVID – 19 för ScandBook Holding AB

Den pågående COVID-19 Pandemin, förväntas över tid att ha en effekt på hela den globala marknaden. ScandBook följer den pågående utvecklingen mycket noga i och med att vi i dag exporterar från Sverige och Litauen till ett tiotal olika länder och är beroende av utvecklingen på flera marknader.

Scandbook har generellt en stark finansiell ställning med betydande substansvärden i maskiner och våra produktionsfastigheter. Vidare har vi under senaste åren, enligt plan, gjort väsentliga avskrivningar och kraftigt minskat vår skuldsättningsgrad/nettoskuld genom betydande amorteringar på våra lån. Detta skapar en bra grund för ett gott kassaflöde.

Scandbook följer orderingången extra noga för att kunna förutse förändringar i beläggningen. Detta betyder, om så är fallet, att vid nedgång i beläggningen påbörjas nödvändiga korttidspermitteringar.

Dessa skall dock göras med hänsyn taget till balansen mellan efterfrågan, kapacitet och säkrade leveranser samt genomföras i enlighet med den lagstiftning och de regler som för närvarande gäller för korttidspermitteringar.

Falun den 2. april 2020


För ytterligare information vänligen kontakta:
Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com

Scandbooks riktlinjer gällande coronaviruset covid-19

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset covid-19 följer vi på Scandbook utvecklingen noggrant och har infört generella riktlinjer för samtliga medarbetare. Det är extra försiktighetsåtgärder som vidtas i förebyggande syfte ur ett arbetsgivar-perspektiv men även för vårt uppdrag. Det är viktigt att minska risken för att en eventuell smitta förs vidare via våra medarbetare.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen. Om det finns smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

  • Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna.
  • Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
  • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
  • Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket eller motsvarande lands myndighet.
  • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.

Vi följer dagligen den utvecklingen som sker och de rekommendationer som våra myndigheter ger.

Tryck och Papper – Myter och Fakta

När man pratar om hållbarhet i samband med Tryck och Papper är det viktigt att
separera fakta från myt.

Den Europeiska pappersindustrin är världsledande när det kommer till hållbart inhämtade råvaror,
förnybar energi och återvinningsgrad.

Ändå bär konsumenterna fortfarande med sig myterna kring papper. En undersökning från 2019
gjord av Two Sides visar att 59 % av de europeiska konsumenterna tror att skogen krymper, när den
i själva verket har växt med en yta som motsvarar 1.500 fotbollsplaner varje dag.
En tredjedel av konsumenterna tror att papper är en slösaktig produkt och en fjärdedel tror att papper är dåligt
för miljön.

Du kan läsa mer om “Tryck och Papper – Myter och Fakta” i våran PDF Myths And Facts V10.1 Swedish ScandBook

Du kan även titta på några korta filmer  “Tryck och Papper – Myter och Fakta” på sidan “Filmklipp”.

Nyheter från Scandbook februari 2020

Miljön är viktig för oss!

Climatecalc hos Scandbook!

Vill du vara med och göra ett miljövänligare avtryck?

Mycket i media handlar just nu om miljö. Framför allt kanske om Co2-avtryck och kemikalier. Just därför känns det nu extra glädjande att vi som andra svenska tryckerikoncern och som första svenska boktryckarkoncern, blivit certifierad enligt ClimateCalc.

Detta betyder framför allt att vi håller koll på – och kan redovisa – våra Co2-avtryck vad gäller råvaror, kemikalier, el, värme och frakter. Utöver detta – har vi som tidigare – envist undvikit tillsatsprodukter som kan innehålla skadliga ämnen såsom isocyanater, härdplaster (UV- eller UV-hybrid färger m.m).

Vi kommer fortsatt att jobba med att minska våra avtryck och kemikalieanvändning samt prioritera råvaru- och underleverantörer som har samma insikt.

Vi kommer även att förhålla oss till och informera oss om European Green Deal (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv) som har som mål att Europa som första världsdel skall vara klimatneutralt år 2050.

Och självklart har vi nu inlett resan att göra Scandbook klimatneutralt!

Vad är då ClimateCalc?

Detta är ett verktyg (www.climatecalc.eu) för att beräkna en specifik produkts koldioxidavtryck och är skapat av Europeiska grafiska handelsföreningen Intergraf (www.intergraf.eu).

Intergrafs standard är den enda internationella grafiska standarden för kalkylberäkning av koldioxidavtryck. Denna standard är viktig eftersom den säkerställer att alla som använder standarden beräknar på samma grund.

Dessutom överensstämmer beräkningsverktyget ClimateCalc med ISO 14064-1, ISO 16759 och det internationella Green House Gas Protocol (www.ghgprotocol.org).

Hur går det till?

När du vet vilken specifikation och upplaga din produkt skall ha samt vart den skall fraktas kan vi göra en beräkning för ert specifika projekt. Uträkningen verifieras sedan av ClimateCalc. Resultatet blir en rapport med kalkylerad klimatbelastning enligt den europeiska grafiska standarden fastställd av Intergraf.

Klimatkompensation

Här kommer vi inom kort att presentera lösningar hur vi kan hjälpa er med detta arbete.

Märkning

Om ni önskar så märker vi trycksakerna med QR för spårbarhet av klimatkompensationen.

Vill ni också klimatkompensera era böcker?

Kontakta oss – vi hjälper er gärna.

alf.linder@sandbook.se +46 23765912

ligita.zuikaite.inselseth@scandbook.lt +370 46461114

Mer info på länken nedan för den vetgirige:

http://www.scandbook.com/om-oss/kvalitet-miljo-gdpr/climatecalc/?lang=sv

ClimateCalc ScandBook UAB

ClimateCalc ScandBook UAB

ClimateCalc ScandBook AB

ClimateCalc ScandBook AB

Var med och påverka ni också. Märk klimatneutralt!

Mer information: https://www.climatecalc.eu/

 

Scandbook AB är en av 25 vinnare i tävlingen svensk bokkonst 2018

En bok producerad av Scandbook AB har utsetts som en av 25 vinnare i tävlingen svensk bokkonst 2018. Följ länken för att se alla vinnare och juryns utlåtande.

https://svenskbokkonst.blogg.kb.se/vinnare-2018/

Nytt år med nya utmaningar och möjligheter

Först och främst önskar vi er alla en god fortsättning på det nya året! Vi vill också passa på att tacka alla våra kunder för ett gott samarbete under 2018 som varit ett händelserikt år. Nu står vi bättre rustade än någonsin vad gäller personal, maskiner och kapacitet, både i den digitala tryckverksamheten i Falun och i offsetenheten i Klaipeda. Vi håller dessutom på med ett par projekt som vi hoppas skall förstärka våra relationer och skapa en bättre integration mellan oss och våra kunder.

Vintern har till slut tagit ett fast grepp om de nordiska länderna men vi går ju också mot ljusare tider.
Här kommer några viktiga nyheter som kan vara bra att veta.

Inlagepapper

Som de flesta säkert hört har 2018 och starten av 2019 varit ovanligt stökig vad gäller pappersråvaror. Inte bara prismässigt med många prishöjningar på massa och papper, men också kapacitetsproblem till följd av svårighet att få ut timret ur skogarna. För att underlätta tillgången av papper har vi nu valt att ta bort några kvaliteter i vårt standardsortiment. Holmen book cream/Enso creamy 70g 1,6 och 80g 1,6 samt Munken print 70g 1,8 kommer succesivt att försvinna ur vårt sortiment både i Klaipeda och Falun. I Klaipeda försvinner även Munken print 80g 1,8 och alla kvaliteter av Ensolux cream.

ScandBook byter till nya Fogra 51/52 den 4 februari

För att följa med i utvecklingen av den nya tryckstandarden sker detta byte. Skillnaden är inte stor mot den förgående Fogra 39/47 men den nya Fogra-standarden tar hänsyn till förekomsten av UV-ljus, känsliga partiklar i papper och hur människan uppfattar olika våglängder av ljus. Det har inte tagits någon hänsyn till detta innan, vilket kan ställa till problem. Nu kan vi “mäta vad vi ser och se vad vi mäter” för att uttrycka det enkelt. Mätningen görs mot andra mätvärden med ett annat ljus för att mer spegla verkligheten. Våra nuvarande provtryckspapper byts ut mot papper som klarar kraven för den nya standarden. För dig som kund så är det inte troligt att du kommer att se någon större skillnad.
Det som ni måste ta hänsyn till är att vi byter ICC profiler.

Vi byter till:
– PSOcoated_v3.icc (Bestruket papper).
– PSOuncoated_v3_FOGRA52-260.icc (Obestruket papper).
Dessa finns att ladda hem från vår hemsida.

Falun

Inom kort kommer vi att byta ut vårt produktionsdatasystem till ett modernare. I samband med detta kommer vi också att lansera en ny portal där ni som kunder får möjlighet att göra offerter, beställningar och ladda upp tryckfiler med automatisk preflight. Mer om detta när det lanseras.

Arifiq System

Tveka inte att höra av er till mig eller någon av våra duktiga medarbetare om ni behöver mer info eller hjälp med något som berör detta nyhetsbrev.
/Alf

Och sist men inte minst nåt tänkvärt om årstiden.

-Om kylan tär på dig så betänk om vi ingen vinter hade, skulle våren inte vara så angenäm. Om vi aldrig mötte motgång, skulle välståndet inte vara så välkommet.

Anne Bradstreet