Skandinavijoje pirmaujanti
knygų spaustuvė


2015 m. atspausdinome 41 mln
knygų


Mes dirbame su daugiau kaip
300 leidyklų


Mes spausdiname knygas:

Kietais viršeliais
Kietais viršeliais su aplankalu
Minkštais viršeliais ir su atvartais

© Copyright - ScandBook 2016